Pravidlá ochrany súkromia

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

---

ČASŤ 1 - ČO ROBÍME S VÁŠMI INFORMÁCIAMI?

Pri nákupe niečoho z nášho obchodu v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete, ako sú vaše meno, adresa a e-mailová adresa.

Pri prehliadaní obchodu tiež automaticky dostávame adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme.

E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vašim súhlasom vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a ďalších aktualizáciách.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, aby ste umožnili tretím stranám spracovať vašu adresu IP, aby ste určili svoju polohu na účely konverzie meny. Súhlasíte tiež s uložením tejto meny v súbore cookie relácie vo vašom prehliadači (dočasný súbor cookie, ktorý sa po zatvorení prehliadača automaticky odstráni). Robíme to preto, aby vybraná mena zostala vybraná a konzistentná pri prehliadaní našich webových stránok, aby sa ceny mohli previesť na vašu miestnu menu (návštevníka).

Zadaním svojho telefónneho čísla do pokladnice a inicializáciou nákupu súhlasíte s tým, že vám môžeme zasielať textové správy alebo správy WhatsApp týkajúce sa vašej objednávky (vrátane upomienok na opustené nákupné vozíky) spolu s ponukami textového marketingu. Odber ďalších textových marketingových správ môžete zrušiť zrušením odpovede STOP. Môžu sa účtovať sadzby za správy a údaje.

ČASŤ 2 - SÚHLAS

Ako získaš môj súhlas?

Keď nám poskytnete osobné informácie na dokončenie transakcie, overenie svojej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie dodávky alebo vrátenie nákupu, znamená to, že súhlasíte s ich zhromažďovaním a použitím iba z tohto konkrétneho dôvodu.

Ak požiadame o vaše osobné informácie zo sekundárneho dôvodu, napríklad z marketingu, požiadame vás priamo o váš výslovný súhlas alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Ak po svojom prihlásení zmeníte názor, môžete odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás mohli kontaktovať, aby ste mohli naďalej zhromažďovať, používať alebo zverejňovať vaše informácie, kedykoľvek nás kontaktujte na adrese support@hairburst.com

ODDIEL 3 - ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušujete naše podmienky poskytovania služby.

ČASŤ 4 - NÁKUP

Náš obchod je hostiteľom Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodovania, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby.

Vaše údaje sa ukladajú prostredníctvom úložiska údajov, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Uložia vaše údaje na zabezpečenom serveri za bránou firewall.

platba:

Ak si pre dokončenie nákupu zvolíte bránu s priamymi platbami, služba Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaná prostredníctvom štandardu zabezpečenia údajov platobných kariet (PCI-DSS). Údaje o vašich nákupných transakciách sa ukladajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa vaše informácie o nákupných transakciách odstránia.

Všetky brány priamych platieb dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktoré riadi Rada bezpečnostných štandardov PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover.

Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné zaobchádzanie s informáciami o kreditnej karte v našom obchode a jeho poskytovateľoch služieb.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, môžete si prečítať Zmluvné podmienky služby Shopify tu alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tu. ODDIEL 5 - SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Všeobecne platí, že poskytovatelia tretích strán, ktorí používame, zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, napríklad platobné brány a ďalší spracovatelia platobných transakcií, však majú vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.

V prípade týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým títo poskytovatelia budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať.

Nezabudnite najmä, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať v zariadeniach alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Takže ak sa rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie sa môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie, v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Napríklad, ak sa nachádzate v Kanade a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou umiestnenou v Spojených štátoch, vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu byť predmetom zverejnenia podľa právnych predpisov Spojených štátov vrátane zákona o patriotoch.

Keď opustíte web nášho obchodu alebo budete presmerovaný na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky nášho webu.

odkazy

Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás nasmerovať preč z našich stránok. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Google Analytics:

Náš obchod používa Google Analytics, aby nám pomohol dozvedieť sa, kto navštevuje naše stránky a na ktoré stránky sa pozeráme

ODDIEL 6 - BEZPEČNOSŤ

Aby sme chránili vaše osobné informácie, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy odvetvia, aby sme zaistili, že sa neprimerane nestratia, nezneužijú, nepristúpia k nim, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.

Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, tieto informácie sa zašifrujú pomocou technológie bezpečnej vrstvy soketu (SSL) a uložia sa so šifrovaním AES-256. Aj keď žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je stopercentne bezpečný, riadime sa všetkými požiadavkami PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy. ODDIEL 7 - COOKIES

Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame. Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete alebo nechcete povoliť cookies.

_session_id, jedinečný token, sessional, umožňuje službe Shopify ukladať informácie o vašej relácii (sprostredkovateľ, vstupná stránka atď.).

_shopify_visit, žiadne dáta nie sú k dispozícii, trvalé 30 minút od poslednej návštevy. Používa sa na sledovanie interných štatistík poskytovateľa webových stránok na zaznamenanie počtu návštev

_shopify_uniq, nedrží sa žiadne údaje, vyprší o polnoci (vzhľadom na návštevníka) nasledujúceho dňa, Počíta sa počet návštev jedného obchodu jedným zákazníkom.

košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, ukladá informácie o obsahu košíka.

_secure_session_id, jedinečný token, sessional

storefront_digest, jedinečný token, neurčitý Ak má obchod heslo, používa sa na zistenie, či má aktuálny návštevník prístup.

PREF, pretrvávajúce veľmi krátke obdobie, nastavené spoločnosťou Google a sleduje, ktorí navštevujú obchod a odkiaľkoľvek

ODDIEL 8 - VOĽNÝ VEK

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska aspoň vo veku plnoletosti, alebo že ste vo vašom štáte alebo v provincii pobytu plnoletý a že ste nám dali súhlas s povolením ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb, aby mohli používať túto stránku.

ODDIEL 9 - ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme významné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností (ak vôbec nejaké) používame a / alebo zverejňujeme. ono.

Ak sa náš obchod získa alebo sa spojí s inou spoločnosťou, vaše informácie sa môžu preniesť na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak by ste chceli: získať, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre dodržiavanie ochrany osobných údajov na adrese support@hairburst.com alebo poštou na adrese Hairburst LTD, 4. poschodie , Yorkshire Hub, Greek Str, Leeds, LS1 5SH, Spojené kráľovstvo.)